Jdi na obsah Jdi na menu
 


KŘEST 2. CD - "Tmavomodrý svět"

21.12. 2006

U příležitosti vánočního času a přítomnosti našeho přítele pana Josefa Průdka v Prachaticích bylo dne 21. 12. 2006 pokřtěno již 2. CD Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň s názvem "Tmavomodrý svět", které je zakončením projektu "Pocta Jaroslavu Ježkovi", který probíhal od měsíce října. Na CD se podíleli nejen Česká píseň, ale i komorní sbor Maraveja z Prachatic a německý orchestr Stubenmusic z Freyngu. Křest se uskutečnil v Městském divadle v Prachaticích. CD si mohou zájemci zakoupit v Infocentru v Prachaticích.

VÁNOČNÍ KONCERTY

19. 12. 2006 - kostel v Kamenném Újezdě

Ve vánočním čase se koncert se uskutečnil společně s Pošumavskou komorní filharmonií a Oujezdštími pištci. Zazněly skladby "Jesus bleibet", spirituál "Můj pán", Ave verum corpus od W.A. Mozarta a samozřejmě nechyběla tradiční  "Česká mše vánoční" od J.J. Ryby. V Rybově mši si sóla zazpívali : soprán - Marie Weissová, alt - Martina Pivoňková, tenor - Václav Janovský,  bas - Oldřich Jakubík.

21.12. 2006 - kostel sv. Jakuba v Prachaticích

V Prachatickém kostele se uskutečnil tradiční vánoční koncert. Opět společně s Pošumavskou komorní filharmonií a ženským komorním sborem Maraveja z Prachatic. Zazněly spirituály, skladba "Adeste fideles" a samozřejmě Rybova "Česká mše vánoční". V Rybově mši si sóla zazpívali : soprán - Marie Weissová, alt - Martina Pivoňková, tenor - Aleš Voráček,  bas - Josef Průdek.(pozn. na koncertě v Kamenné Újezdě si basové sólo zazpíval pan Jakubík). Pan Josef Průdek (bývalý ředitel Opery Národního divadla) byl tento večer naším vzácným hostem. Věříme, že koncert všechny přítomné opravdu vánočně naladil a že všichni prožijí krásné vánoční svátky.

PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT - "Zpívání u stromu"

3. 12 . 2006

První adventní večer patřil koncertu na Velkém náměstí v Prachaticích, kde Smíšený pěvecký sbor Česká píseň zazpívala nejen známé koledy ( Tichá noc, Veselé vánoční hody, Chcíc, aby spal ) , ale i spirituály (Where you there, I was glad ), dále zazněly skladby Můj pán, Vozíčku, ke mně leť a Adeste fideles. Adventní večer byl zahájen úvodním slovem zástupce Města Prachatice pana místostarosty ing. Martina Malého, následovalo  mluvené slovo pana vikáře P. Slánčika. Pan místostarosta poté rozsvítil první svíci na adventní věnci a zároveň se zažehnutím první adventní svíce se rozzářil  vánoční strom na Velkém náměstí. Prachatickým náměstím se rovněž prvně rozněl zvon, který byl věnován Městu Prachatice švýcarským partnerským městem Spiez. Město Prachatice na tuto akci dále věnovalo 500 adventních svíček. Pak už se historickým středem města linuly vánoční melodie, které každému z nás připomněly, že vánoční čas je opravdu tady.

NATOČENÍ 2. CD na téma "Písničky Jaroslava Ježka"

11. - 12. 11. 2006

Tento listopadový víkend natočil sbor 2. CD na téma "Písničky Jaroslava Ježka " u příležitosti 100. narození skladatele. Jako hosté se objeví na CD komorní pěvecký sbor Maraveja z Prachatic a německý orchestr Stubenmusic z Freyungu. Celý natáčecí maratón probíhal v divadelním sále Základní školy Národní, Prachatice.  Jako mistr zvuku ,již tradičně jako u 1. CD, s námi spolupracovala Eliška Bejčková. Oběma zmíněným patří veliký dík. Celé natáčení bylo rozděleno na dva dny. Sobotní den byl věnován hostům, Maraveje a Stubenmusic Freyung a nedělní den patřil organizátoru akce, Smíšenému pěveckému sboru Česká píseň. Natočení CD navazuje na 3. říjnové koncerty a je završením celého projektu věnovanému Jaroslavu Ježkovi.

HUDEBNÍ SETKÁNÍ sborů - Freyung - Prachatice 2007

9. 11. 2006

Hudební setkání se uskuteční ve Freyungu na společném velikonočním koncertu a na společném koncertu v Prachaticích. Toto setkání je opět financováno z prostředků EU v rámci Společenství INTERREG IIIA . V rámci uvedené akce je v plánu zrealizovat vydání společného nástěnného kalendáře, kde budou zejména fotografie ze společných akcí. Tyto kalendáře budou všemi soubory využívány , především k dalšímu zviditelnění přeshraniční spolupráci, v rámci zájmové činnosti . V rámci projektu budou také aktualizovány internetové stránky sboru , včetně bloků, věnovaných partnerským hudebním tělesům. Jedná se o pokračující spolupráci s německým pěveckým sborem Kirchenchor Freyung , orchestrem Stub´nmusi Freyung.

POCTA Jaroslavu Ježkovi

11. 10. 2006, 12.10. 2006, 19.10.2006

Smíšený pěvecký sbor uspořádal pod záštitou ing. Pavla Pavla (radního Jihočeského kraje) a za finanční podpory EU Společenství INTEREG IIIA tři koncerty na počest 100. výročí narození Jaroslava Ježka, které proběhly: v Městském divadle v Prachaticích , ve Freyungu v kulturním sále a v kině ve Lhenicích. Jako hosté vystoupili také německý orchestr Stubenmusic z Freyungu a pěvecký sbor Maraveja Prachatice. Koncerty byly pojaty netradičně a zároveň velmi vznešeně s úctou ke skladateli, takže diváci, kteří přišli se s námi podělit o hudební a pěvecký zážitek, byli určitě velmi spokojeni. Během originálního průvodní mluveného slova zazněla klavírní improvizace skladeb Jaroslava Ježka a známé "Ježkovky" jako např. Ezop a mravenec (ze hry Caesar), Klobouk ve křoví (hra Osel a stín), Babička Mary ( z revue Panoptikum) , Když jsem kytici vázala a Kat a blázen ( ze hry Kat a blázen), které nemusíme snad nikomu připomínat. Nelze opomenout, že píseň Kat a blázen byla upravena v aražmá dirigenta pěveckého sboru Česká píseň a zároveň studenta hudební konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.

21. 9. 2006

Přípravy na koncerty na počest 100. výročí narození Jaroslava Ježka vrcholí. Již 25. 9. 2006 uplyne 100 let od narození zakladatele moderní české a taneční jazzové hudby Jaroslava Ježka.

Smíšený pěvecký sbor má ve svém repertoáru vedle klasické hudby i spirituály a lidové skladby- moderní jazzové skladby však dosud nezpíval. Ke spolupráci si sbor pozval německý komorní orchestr Stubenmusi Freyung. Jedná se o malý orchestr, který hraje zejména folklór, ve svém repertoáru má i duchovní hudbu. 21. 9. 2006 navštívili zástupci pěveckého sboru Česká píseň hosty v německém Freuyngu, kteří se zúčastní koncertů v rámci pocty k narození JJ, aby byly dirigentovi orchestru panu Irlesbergerovi předány propagační materiály ke koncertu a dohodnuty další podrobnosti. Další spoluúčinkujícím bude ženský komorní sbor Maraveja z Prachatic. Koncerty budou doplněny klavírními skladbami v provedení studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka. Písně pro sborové a orchestrální provedení upraví sbormistr České písně, student skladby Konzervatoře JJ. Celý projekt bude zaznamenán na CD.

17. 9. 2006

V rakouském městě Steyregg proběhlo společné setkání pěveckých sborů. Zúčastnila se nejen Česká píseň, ale naši přátelé z Bad Leonfeldenu. Po společné úvodu písně od Franze Schuberta "Am Brunnen vor dem Tore" se sbory rozdělily na různá stanoviště. Nálada byla opravdu ohromná . Na každém ze sedmi stanovišť jsme zazpívali 4-5 lidových písní z našeho repertoáru. Na šestém stanovišti byla naše popularita již taková, že jsme museli pro velký úspěch některé písně zopakovat i pro ostatní kolegy "sbory". Na prvním místě samozřejmě vedla píseň " U vedou Martina" a "Jede sedlák" . Počasí nám rozhodně přálo, slunce si dalo opravdu záležet. Na závěr jsme se opět rozloučili společnou písní a pak už následovala cesta domů.

15. 9. 2006

Dnešního dne jsme se rozloučili s bývalým členem sboru panem Jaroslavem Šárou. Pan Šára zemřel ve věku 73 let.

25. - 27. 8. 2006

Soustředění na Dobré Vodě

Poslední srpnový víkend jsme se (jako každoročně) sešli na soustředění na Dobré Vodě, abychom začali pilně zkoušet a připravovat se na koncerty, které sbor v nejbližší době čekají. Soustředění bylo zahájeno pátečním koncertem na Velkém náměstí v Prachaticích v rámci akce Města „Teplé srpnové večery“. Po koncertě následoval odjezd na již zmíněnou Dobrou Vodu. Sobotní dopoledne patřilo zkoušení. Odpoledne na nás čekal přistavený autobus, který nás provezl po letních krásách Šumavy, kdy konečnou stanicí byla Kvilda, kde se večer konal koncert v kostele sv. Štěpána. Neděle patřila především zkouškám a zkouškám, vždyť nás čeká mnoho koncertů, na které je se třeba řádně připravit. I když počasí bylo všelijaké, prožili jsme pěkný víkend.

25. 8. 2006

Koncert - akce Města Prachatice "Srpnové teplé večery" - Velké náměstí od 18.00 hod.

Po prázdninové odmlce proběhl poslední srpnový páteční večer na Velkém náměstí v Prachaticích koncert našeho sboru. Trval 1 hodinu a skládal se ze dvou částí: klasické a lidové.

26. 8. 2006

Koncert - kostel sv. Štěpána - KVILDA

K 15. výročí vyhlášení Národního parku Šumava uspořádal sbor koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě. Program byl opravdu pestrý. Od lidových písniček počínaje po klasiku konče. (Např. Chodila Maryška, U našich stájů, Páter noster, Missa Brevis či Graduale).

1. - 9. 7. 2006 - Zahraniční zájezd Litva, Lotyšsko

Litevské město Ignalina slavilo 140.výročí svého vzniku.Z pohledu dlouhé historie našeho města věk nízký, pro Ignaliňany událost velmi významná.Na oslavu byli pozváni čestní hosté - ministři nejen z Litvy, ale i Polska a Běloruska,náměstci ministrů, poslanci, zástupci družebních měst,... V březnu obdrželo město Prachatice mimo jiné i pozvání pro pěvecký sbor Česká píseň.Z Prachatic do Ignaliny je cesta dlouhá 1600 km. Nebudeme přece tuto cestu absolvovat „pouze“ kvůli třem dnům! Musíme navštívit více míst. A tak začal přípravný kolotoč - připravit plán cesty, zjistit informace o turistických zajímavostech, sehnat a navázat kontakty, upřesnit repertoár, získat národní písně litevské (a později i lotyšské), ... Naštěstí žijí prachatičtí občané po celém světě! Získáváme kontakt na lotyšské velvyslanectví - a tím dostává plán cesty konkrétnější podobu. Kromě Litvy navštívíme i Lotyšsko. Na dlouhou pouť jsme vyjeli první prázdninový den ráno. První velkou zastávkou je litevské město Kaunas - staré město s náměstím a kostelem nazývaným Bílá perla, ruinami hradu z 13.století, františkánským Vytausovým kostelem (kde jsme samozřejmě neodolali a vyzkoušeli si na Janáčkovo Graduale akustiku). V parku právě připravovali koncert - mládežnický orchestr měl zkoušku - a byli velmi dobří. Jaké však bylo překvapení, když jsme zjistili, že jsou z Brna! To nám sdělila organizátorka akce, která současně projevila velký zájem i o náš sbor (možná naše „výboje“ budou pokračovat i v budoucnu?). Pokračujeme dále na sever k lotyšské hranici, ale nesmíme vynechat Horu křížů! Nachází se 10 km od Šiauliai.Na pahorku je postaveno několik tisíc křížů, na kterých jsou navěšeny další kříže a křížky včetně růženců (první pocházejí z 1.pol.19.stol. na paměť protiruského povstání z r.1831, postupně kříže přibývaly.V r.1961 byly sovětskou mocí srovnány včetně pahorku buldozéry se zemí, objevily se však nové.7.9.1993 navštěvuje Horu papež J.Pavel II, který Litevcům daruje sochu Krista.Pro tuto chvíli opouštíme Litvu a přejíždíme do Rigy, hlavního města Lotyšska. A zde již využíváme prachatických známostí - s panem Michalem Koreckým, pracovníkem českého velvyslanectví v Lotyšsku si nejdříve prohlížíme reprezentativní prostory našeho velvyslanectví. Pan velvyslanec není bohužel přítomen, ale nevadí, setkáme se s ním na našem koncertě. Protože je světlo až do jedenácti v noci, je prohlídka teplým městem velmi příjemná.Riga nás nadchla, zejména krásné secesní domy, dílo lotyšských stavitelských mistrů, tvořících v Novém městě (vzniklo ve druhé polovině 19.století) celé ulice. „Staré město“, staré přibližně 800 let, je směsicí nejrůznějších stavebních slohů následkem škod, které Riga utrpěla za druhé světové války. Na první pohled se však dosud podobá dvěma městům - Lübecku a Brémám - městům, se kterými udržovala díky členství v hanze těsné obchodní vztahy. Třebaže je Staré město rozlohou velmi malé, je turisticky velmi přitažlivé. Ne nadarmo se Rize říká Paříž Pobaltí. Z romantiky chrámů, secesních domů, parků, historických objektů přejděme do tržnice, kde Vás jistě uchvátí především ryby, zejména však fantastický kaviár. Velikým zážitkem bylo koupání v Baltu v lázeňském městě Jürmala nedaleko Rigy. Pláže byly dlouhé, čisté, voda příjemně teplá, slunce pálilo, jako kdybychom byli na jihu. Nejsme tu však na rekreaci!, a proto část odpoledne věnujeme zkoušce. Čeká nás totiž brzy první koncert. Opouštíme Rigu a přes Liväni (lotyšské významné muzeum, které bylo zrekonstruováno z jedněch z prvních peněz Evropské unie) přijíždíme do Preili. V Preili je učitelský sbor, se kterým budeme společně koncertovat. Na koncertě je přítomen nejen starosta města Jánis Eglítis, ale i náš pan velvyslanec Ing.Jan Finferle. Nejen část věnována vážné hudbě, ale zejména druhá polovina v krojích a s českou lidovou písní je přijata s ovacemi Pan velvyslanec je překvapen, zajímá se velmi o Prachatice, o naše kroje, na závěr děkuje našemu sbormistru Vašku Krausovi za krásný koncert.A lotyšská písnička? Ta samozřejmě slavila úspěch naprosto největší. Jeden takový malý zážitek - našeho zájezdu se kromě členů sboru zúčastnilo několik přátel či známých. Dvacetiletá slečna (která určitě náš sbor nikdy neslyšela zpívat) se mě po koncertě ptala - to je váš koncert vždy tak úspěšný? Spíme v rodinách, každý oprašuje různě hluboko zasunuté znalosti ruštiny, aby se mohl domluvit. Je o čem - vždyť osudy obou našich národů si byly v mnoha částech velmi podobné! Se sborem trávíme společně dva dny, třetí den ráno opouštíme nejen naše nové přátele, ale i Lotyšsko.Ignalina, Dukštas,Vilnius, Trakai - tak to jsou další litevská místa, která během našich cest navštívíme. Ale pěkně po pořádku. V Ignalině nás již očekávají, celou dobu se o nás stará ( a velmi pečlivě) paní učitelka Asta Meškenaite. Hned první den pobytu je před námi další koncert - bude to opět koncert společný, tentokrát se sborem dukštaským.Dukštas je malá vesnička asi 25 km od Ignaliny - možná právě proto je přivítání tak vřelé! Scénář je stejný jako v Preili, historie se opakuje - litevskou písničkou je celé divadlo nadšeno. Paní starostka Vale Šukeliene po koncertě připíjí šampaňským a sama rozkrajuje slavnostní svatební pečivo (pro naše kuchařky - je to obdoba těsta jako na rakvičky, točí se na dlouhé tyči a „peče“ nad otevřeným ohněm).Slavnosti v Ignalině se jistým způsobem podobají našim slavnostem Zlaté stezky. Však jsou taky Litevci již mnohaletými hosty našeho města právě při slavnostech. K příležitosti výročí a zejména k otevření zrekonstruovaného náměstí je odhalena slavnostní deska, na které jsou vyryty názvy všech družebních měst. Za každé družební město jsou vysazeny duby (ten náš bude vlastnoručně zalívat pan místostarosta - osobně mi to slíbil!), paní ministryně zemědělství spolu s panem starostou Bronisem Ropem přestřihávají pásku na nově zbudované fontáně. Po uvítacích ceremoniích následují vystoupení různých profesionálních souborů. Příjemný teplý večer končí slavnostním ohňostrojem. Druhý den přicházíme na řadu i my. V našich krojích (mimochodem - je opět 34 stupňů) zahajujeme hned za místní kapelou slavnostní průvod.Hosté se vezou v obrovském proutěném koši. Zahajujeme také vystoupení lidových souborů (jsou zde zastoupeny soubory z Litvy, Běloruska, Polska i soubor z českých Slatiňan). I zde se historie opakuje - litevskou písničku s námi zpívá celé náměstí.Prohlížíme si stánky s krásnými rukodělnými výrobky, obdivujeme zručnost lidových řemeslníků. Kdo to na nás volá? To jsou naši přátelé z Dukštasu - ochutnejte náš domácí sýr, a co tahle klobáska? tenhle špek je velmi jemný,.. jak vám chutná kvas? nebo raději likér (nejen u vás je becherovka). Je milé se potkat s přáteli.S litevskou písničkou jsme slavili úspěchy nejen na koncertech - když jsme se loučili s kuchařkami, které se o nás po celou dobu velmi dobře staraly, vařily nám jejich národní jídla jako například bliny,tvarožniky,studenou ovocnou, ale i řepovou polévku (mimochodem - velmi dobrou a v tom parnu osvěžující) - přály si, abychom zazpívali i tu jejich, litevskou.Slavnosti se pomalu chýlí ke konci, ke konci se ale chýlí i náš zájezd.Ještě se rozloučit se starostou Bronisem Ropem a jeho paní (oboustranná radost ze setkání a z pobytu v Ignalině byla nehraná) a již se nakládá. Cestou se ještě zastavíme ve Vilniusu, krásném hlavním městě Litvy, prohlídneme si noční vodní tvrz Trakai, historické sídlo litevských vládců, a potom již co nejkratší cestou domu. Co říci na závěr? Určitě jsem na mnoho věcí zapomněla, to však není důležité. Ostatně, každý má své osobní zážitky.. Důležité je, že nám bylo umožněno navštívit tyto severské země, rovinaté země krásných čistých jezer, panenské přírody, příjemných vzdušných velkoměst a hlavně země krásných milých srdečných lidí. Máme nové přátele, kterým budeme moci jejich pohostinnost vrátit již příští rok, kdy budou našimi hosty u nás v Prachaticích. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

11. – 14. 5. 2006

IV. Mezinárodní festival sborových zpěvů

(Freyung-Rijeka-Prachatice)

Ve dnech 11. – 14. 5. 2006 se v Prachaticích uskutečnil IV. Festival sborového zpěvu. Jediným organizátorem byl smíšený pěvecký sbor Česká píseň. Záštitu nad touto akcí převzala paní místostarostka Hana Rabenhauptová. Celý projekt byl podpořen z prostředků EU v rámci iniciativy INTERREG IIIA a Městem Prachatice.

Festivalu se zúčastnilo cca 120 zpěváků, představující 4 pěvecké sbory

( z toho 2 zahraniční): Kirchenchor Freyung (Německo) pod vedením sbormistra Eugena Sagmeistera, Riječky Oratorijski Zbor Ivan Matetić Rojngov Rijeka pod vedení sbormistra Dušana Prašelja (Chorvatsko), Maraveja Prachatice pod vedením sbormistryně Martiny Pivoňkové a Česká píseň Prachatice pod vedením sbormistra Václava Krause.

Festival představoval 2 hlavní části. Část lidovou a klasickou. Večer lidových písní proběhl ve čtvrtek 11. 5. 2006 v Městském divadle. Zaznělo zde mnoho hezkých lidových písniček a písničky v podání chorvatských přátel byly opravdu jedinečné.

Pátek 12. 5. 2006 byl vyhrazen především zkoušení v aule prachatického gymnázia. Sbory zkoušely své skladby, které měly připraveny na sobotní večer, ale hlavně se zkoušelo společné provedení sklady Missa Brevis od Zdeňka Lukáše.

Během sobotního dopoledne (13.5.2006) naši zahraniční kolegové navštívili krásy a památky jihočeského kraje, a to město České Budějovice a Český Krumlov. Pak přišel očekávaný sobotní večer. V kostele sv. Jakuba proběhl koncert v klasickém podání. Každý ze sborů předvedl svůj vlastní připravený program. Zazněly skladby např. Soudný den od Vančury, Lacrymosa od Mozarta , Ave Maria od Zajce nebo Alleluja od Thompsona. Pak přišla na řadu očekávaná společná skladba Missa Brevis, která byla vyvrcholením celého festivalu. Její tóny zněly ústy cca 120 zpěváků kostelem sv. Jakuba opravdu majestátně, což diváci na závěr náležitě odměnili velkým potleskem. Potlesk byl pro nás zpěváky velkým oceněním. Diváci ocenili potleskem a povstáním hlavně také nelehkou práci, snahu, trpělivost, a především umění našeho mladého pana sbormistra.

Výtěžek z tohoto koncertu byl věnován na opravu varhan v kostele. Missa Brevis zazněla v kostele sv. Jakuba společně s našimi přáteli ještě jednou , a to při nedělní mši.

Květen 2006

KŘEST ALMANACHU

V prvních májových dnech proběhl křest Almanachu k 20. výročí jeho trvání. Tento Almanach shrnuje a popisuje fungování pěveckého sboru od jeho počátku. Kmotrem Almanachu se stal zakladatel a 1. sbormistr pan Josef Maidl. Realizace výtisku Almanachu byla financována Jihočeským krajem.

19.3.2006

Společné pašijové zpěvy 2006

die Pfarrkirche Freyung

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG III.

Již tradičně se sbor Česká píseň Prachatice a Kirchenchor Freyung scházejí každoročně na společných koncertech. V roce 2005 byly oba sbory účastníky III.mezinárodního sborového festivalu ve Freyungu, v roce 2006 uspořádaly sbory společné freyungské pašijové zpěvy. Při koncertě, kde kromě obou sborů vystoupily již tradičně další hudební spolky z Freyungu a další prachatický zástupce - ženský komorní sbor Maraveja , zazněly skladby světových autorů, se zaměřením na autory národní. Repertoár byl vybrán, především s ohledem na mladé posluchače (gospely, spirituály, známé skladby světových autorů), s cílem přiblížit jim sborový zpěv nejen jako posluchačům, ale i potencionálním budoucím aktivním zpěvákům.

Společného pašijového koncertu se zúčastnilo celkem 7 hudebních těles. Kromě Kirchenchoru Freyung vystoupila dechová městská kapela (Bläserensemble der Stadtkapelle Freyung), houslové těleso (Freyunger Geigenmusik) a hudební trio, Prachatice reprezentoval kromě sboru Česká píseň ženský komorní sbor Maraveja. Koncert byl pojat jako benefice, výtěžek byl věnován sirotkům z Vukovaru (Chorvatsko).

Koncert byl velmi rozmanitý, pestrý, průvodní slovo měl pan děkan Josef Wagmann. Přestože byla účast na koncertu oproti původnímu očekávání nižší, přítomno bylo přibližně 80 diváků, byl koncert přijat diváky velmi příznivě a oběma prachatickým sborům byla nabídnuta další spolupráce.