Jdi na obsah Jdi na menu
 


ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS

V letošním adventní a vánoční čase Česká píseň zazpívala opět na různých místech a koutech naší vlasti. Tradicí bývají pravidelné samotné koncerty, které v letošním roce byly ve Zdíkově a v Plzni. Novinkou byl koncert na Staroměstském náměstí v Praze (třetí adventní neděli), znovuobnovený koncert  Českém Krumlově. Společně s Pošumavskou komorní filharmonií Českou Rybovu mši vánoční jsme si zazpívali hned 4x a to v Kamenném Újezdě, ve Vlachově Březí, v Prachaticích a u "sousedů" ve Freyungu.

SLAVNOSTI  PLODŮ LHENICE

 7. 11. 2009  

Česká píseň obohatila svým programem první listopadový víkend na již sedmých Slavnostech plodů ve Lhenicích.  Kromě bohatého kulturního programu bylo možné shlédnout úspěsné výsledky chovatelů, pěstitelů ovoce. 

SPOLEČNÉ HUDEBNÍ TOULKY 2009

16. 10. 2009

Poslední koncert této celoroční série koncertů v rámci projektu "Společné hudební toulky 2009" se uskutečnil na Státním zámku Kratochvíle. Pozvání ČP přijal také smíšený pěvecký sbor Sonitus Písek, který  spolupracuje s ČP již dlouho. Hosty tohoto večera měl být i komorní soubor Geigen Musi z Freyungu, který však bohužel pro nepřízeň počasí nedorazil. Všechny tři koncerty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“.

Kvildské léto

28. 8. 2009

Pěvecký sbor ukončil prázdniny . Již téměř tradicí se staly letní koncerty v rámci Kvildského léta na Kvildě v kostele sv. Štěpána.

Slavnosti Zlaté solné stezky

27. 6. 2009

Pěvecký sbor se tradičně zúčastnil průvodu Slavností Zlaté solné stezky.

SPOLEČNÉ HUDEBNÍ TOULKY 2009

25. 6. 2009  

Open air koncert - lidové písně. Koncert se uskutečnil jako druhý v pořadí v rámci projektu Společné hudební toulky na prachatickém Velkém náměstí.  Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“.

 

VII. Sborový festival Prachatice

7. - 10 . 5. 2009

Děkujeme moc za příspěvek sbormistra Vaška Krause.

Přiznávám, těšil jsem se na to jak malej kluk. Už tak zhruba od Vánoc. Pokud se teď ptáte, co bylo předmětem těchto mých tak vášnivých tužeb, pak vězte, že jako se uhrovitý pubescent zasní nad poprsím umňoukané krasavy kdesi v časopise ponuré kvality, já už se viděl začátkem května na první společné zkoušce Mezinárodního sborového festivalu 2009.

Inu, každý má své úchylky, tedy, že, já mám avšak ospravedlnění.

Tak zaprvé: přijedou Chorvati! Jeden z nejlepších sborů, které jsem měl kdy možnost slyšet, se zvukem pevnosti žuly a naléhavostí gotických varhan. Navíc tam mám své přátele a maně vzpomínám, kterak jsme loni ve Freyungu společně slavili jistou událost, při níž se z důvodů zřejmých důkladně ověřovalo rčení „in vinum veritas est“. Skvělí zpěváci a skvělí lidé.

Zadruhé: letošní ansámbl měl se rozrůst o pěvecké uskupení z Bad Leonfeldenu (Rakousko), dále z již zmíněného německého Freyungu, pozvání přijala i Pošumavská komorní filharmonie a sólisté Jihočeského divadla v Českých Budějovicích v čele s dámou velemocného hlasu – paní Dagmar Volfovou.

Prostě impozantní sešlost, k potěše publika (v jehož očekávání obětovány bohům nesčetné oběti), a naší vlastní.

Vzhledem k tomu, že německý sbor dorazil v nehojném počtu, zastoupen byv bohužel jen sbormistrem a jeho chotí, vyvstala nutnost zalepit díru v programu jinou, nejlépe společnou skladbou. Tu krom České písně a PKF nikdo neznal, tudíž zkoušky probíhaly v duchu radostném a povznášejícím.

Zde však Chorvati povstali jako jeden muž (a žena) a Missu Bréve od Charlese Gounoda, jakož i Händelovo Halleluia, zvládli tak říkaje „z listu“,. Nebránit mi v tom ona rozhrůzněná dreduplnost, jíž mne nebesa trescou za hříchy vezdejší, smeknu.

Ale abych nepředbíhal.

Dne 08.05. – ve čtvrtek – převinuli se dobrovolníci z řad prachatického pěveckého výkvětu do povijanů toliko svátečních a jali se vyhlížet naše první hosty z Rijeky. Dlouhá, dlouhá cesta od Jadranu k nám, a když už se slunko nachýlilo za obzor, aniž bychom věděli dne či hodiny, vzduch houstl konspiračními theoriemi týkajícími se najmě sudu piva, který Dárek na počest tradičně žíznivého národa středomořského odkudsi vyvalil. Poté co byly tyto vedoucími místy zavrženy, rozešel se slavný uvítací výbor, nespokojeně mrmlaje, zpět do svých domovů. V deset večer pak přišla zpráva, že díky objížďkám a umění řidičově čekají již hodinu hladoví Chorvati před (zamčenými) ubikacemi ve Lhenicích.

V pátek dopoledne tedy ona zmiňovaná veselá zkouška, a posléze už přípravy na večerní samostatné koncerty. I když, samostatné…

V Husinci, jak si divák jistě pamatuje, vystoupilo spolu se sborem Chorgemeinschaft Bad Leonfelden i čistě dámské, pročež půvabné pěvecké uskupení Maraveja, a dále i místní sbor Církve Bratrské. V Písku se zas k Chorvatům za přispění nejmenovaného lobbyisty přifařil smíšený pěvecký sbor Sonitus, a jelikož vítr před vystoupením foukal od Plzně, mohutné Gloria otřásalo sálem U Trojice v základech.

Obě představení se tedy setkala s úspěchem a přítomní mají jistě nač vzpomínat.

Nicméně maraton pokračoval zběsilým tempem dále. Sobotním tiskem proběhla zpráva, činící z naší malé akce téměř událost sezóny, a nezbylo nám tedy, než jménem veřejného blaha toto očekávání naplnit.

Generální zkouška v kostele Sv. Petra a Pavla začíná pozdě. Orchestr ladí instrumenty, sólisté, kteří právě dorazili, čekají na poslední (a jedinou) korepetici. Kam zmizely první housle, teď tu byly… Proč tu není ten člověk s klarinetem? Mou jindy klidnou a mírnou povahu zachvacuje klidný a mírný záchvat hysterie.

K dokonání všeho zmatku se přenastavují praktikáble, přinášejí a odnášejí lavice, přesouvá oltář, trousí se první nadšenci z řad publika… Tak nějak si představuju situaci těsně po pádu babylonské věže.

Konečně, v sedm hodin večer, povstává ze sutin jak bájný Fénix z popela Hudba. Na programu mimo jiné:

 

Halleluia ( Händel )

Missa bréve in C ( Gounod )

Magnificat ( Vivaldi )

Salve regina ( Prašelj )

 

Náročná sestava, již Dárek osobitě komentuje ve stylu fotbalového mače, nazývaje chorvatského kouče Prašelje „Pršelem“ (což ovšem neodpovídá skutečnosti, natožpak počasí); sólová vystoupení jednotlivých sborů a společné skladby, během nichž ze sebe všichni interpreti vydávají i ten poslední kousek muziky, který by snad ještě někde v koutku mohl ležet ladem…

Svaté Cecílii, patronce hudby, nemohlo se dostati holdu velebnějšího.

 

Z koncertu odcházíme potleskem po zásluze potrestáni a po společné večeři zbývá už jen říci: díky vám všem, co se do vás vejde, a za rok zase na shledanou.

Počítám, že po vánocích se už zase nebudu moci dočkat J

 

Zdraví a děkuje VK

 

PS: Organizační složce festivalu a Vám - však Vy víte - třikrát sláva!

 

 Velikonoční koncert

13. 4. 2009

Na velikonoční pondělí se sbor opět jako tradičně každý rok sešel ke svému dalšímu koncertu společně s Pošumavskou komorní filharmonií, pod vedením pana Karla Haymanna, při mši svaté , v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Zazněly skladby : Gounod - Missa Breve, Haendel - Halleluja, Ave verum anonym ,  Mozart - Ave verum , dále vybrané části s Vivaldiho Magnificatu.

SPOLEČNÉ TOULKY 2009

1 .4. 2009

První dubnový den se konal v Městském divadle v Prachaticích 1. koncert v rámci projektu Společné toulky 2009, který se nesl v duchu pop, rock a jazz. Další z koncertů se uskuteční v červnu 2009 (viz rubrika Připravujeme) na prachatickém náměstí v duchu lidové písně a závěr bude patřit koncertu duchovní hudby v měsíci říjnu na zámku Kratochvíle společně s pěveckým sborem Sonitus Písek.  Jako host přijali pozvání: komorní sbor Geigen Musi Freyung, ženský komorní sbor Maraveja z Prachatic a studenti zdejší prachatické SPgŠ. V podání České písně premiérově zazněla skladba Caelic Blessing.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“.

JARNÍ KONCERT SE SONITEM PÍSEK

13. 3. 2009

Pěvecký sbor Česká píseň a pěvecký sbor Sonitus Písek opět společně vystoupily na veřejnosti. Tentokráte byl organizátorem písecký Sonitus a koncert probíhal v písecké koncertní síni sv. Trojice. Oba sbory vystoupily nejen společně, ale i samostatně. Koncert, který trval téměř dvě hodiny (bez přestávky) shlédli diváci v podání sbormistra Václava Krause, který vede jak Sonitus tak Českou píseň.  Premiérové zazněly sklady Contrapunto od Banchieriho ( Sonitus) a Ave Maria od Busta(Česká píseň). Sbormistr byl s podáním obou skladeb opravdu velmi spokojený.  Po malém společném posezení se sbory rozešly, ale ne na dlouho, brzy ( a to můžeme prozradit ) již 23. října 2009 se opět sejdou, tentokráte v Prachaticích.

SOUSTŘEDĚNÍ

15. 2. 2009

Tuto únorovou neděli se konalo soustředění na dolním internátu SPgŠ v Prachaticích. Koncert v Písku se nezadržitelně rychle blíží, proto jsme věnovali toto soustředění nácviku nejen nových, ale i oprášení již znalých skladeb.

VÝROČNÍ SCHŮZE

8. 2. 2009

V letošním roce proběhla výroční schůze oproti loňským letům tentokráte v neděli, a to hned po zkoušce. Hodnotil se rok uplynulý a plánoval rok úřadující, ve kterém nás čeká opět spoustu nové práce a vystupování.  Život je nejen o věcech veselých ale jeho součástí jsou i věci smutné.  V loňském roce nás navždy opustila zakládající členka sboru paní Vlastička Benešová, se kterou jsme se naposledy rozloučili v měsíci září, proto jsme letošní výroční schůzi zahájili tichou vzpomínku na ni.  Výroční zprávu a přehled událostí roku 2008 můžete nalézt i na našich webových stránkách v rubrice Archiv.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - Bavorov

3.  1.  2008

Tento první koncert v novém roce se uskutečnil již potřetí v malebné obci Bavorov na Strakonicku. Bylo to takové velmi příjemné ukončení adventního a vánočního období. Po průvodním slově P.Patrika zazněly skladby : Adeste fideles a Česká mše vánoční  J. J. Ryby . Na závěr si celý kostel zazpíval vánoční koledu "Narodil se Kristus Pán". V Rybově mši si sóla zazpívali, stejně jako na ostatních našich společných koncertech s PKF tito sólisté: soprán: Marie Weissová, alt: Martina Pivoňková, tenor: Václav Janovský, bas: Oldřich Jakubík.  Letos se sbor musel odejít bez naší členky paní Jiřinky Motlové, která je bohužel nemocná a celou organizaci zajišťovala. Proto byl letošní koncert v Bavorově věnován její osobě.