Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Výroční zpráva
 
Činnost pěveckého sboru Česká píseň Prachatice – rok 2009
 
 
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň má za sebou již 24.sezónu. I v tomto roce prožil sbor Česká píseň mnoho hezkých chvil při společných vystoupeních. Během roku jsme zorganizovali významné akce, zažili velké úspěchy, ale i neúspěchy, kdy se pro malý zájem členů sboru nepodařilo naplnit objednaný zájezd do Maďarska.
 
Akce, které jsme v roce 2009 realizovali, lze rozdělit do několika skupin:
1)      organizace sborového festivalu
2)      realizace projektu Společné hudební toulky
3)      zahraniční zájezdy (část sboru -jako výpomoc píseckého Sonitu)
4)      „nahodilé koncerty“
5)      vánoční maratón.
 
Organizačně nejnáročnější a lze říci, že i hudebně ne-li nejlepší, tak aspoň řadící se mezi nejlepší, byl sborový festival 2009. Do projektu se zapojilo celkem 7 sborů! Díky podpoře Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a finanční podpoře města Prachatice jsme mohli být hostiteli freyungského sboru Kirchenchor a rakouského sboru Chorgemeinschaft, dále jsme přivítali a hostili chorvatský sbor Riječky Oratorski chor. Z našich spolupracujících sborů se na koncertech objevil písecký Sonitus, se kterým nyní velmi těsně spolupracujeme (což je pochopitelné, když máme stejného sbormistra), smíšený sbor Církve bratrské Husinec  a prachatický ženský komorní sbor Maraveja. Během 4-denní akce v termínu 7.května (čtvrtek) - 10.května(neděle) byly pořádány celkem 3 koncerty. První koncertní večer v pátek 8.května se představil chorvatský sbor spolu s píseckým Sonitem v písecké Trojici a rakouský sbor spolu s ženským komorním sborem Maraveja a místním Smíšeným sborem Církve bratrské Husinec v Modlitebně Církve bratrské v Husinci. Při slavnostním koncertě v sobotu 9.května v kostele sv.Petra a Pavla ve Starých Prachaticích vystoupil každý hostující sbor s vlastním krátkým programem. Vyvrcholením slavnostního koncertu bylo společné provedení Magnificatu A.Vivaldi za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie pod taktovkou našeho sbormistra Václava Krause. Obnovili jsme dřívější spolupráci se sólisty  Jihočeského divadla, především s paní Volfovou, kteří zazpívali sóla Magnificatu.V neděli 10.května doprovodila Česká píseň mši svatou v kostele sv.Jakuba v Prachaticích, při které zazněla Missa brevis Z.Lukáše.
Dalším projektem, který byl podpořen Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj byly Společné hudební toulky. Hlavním motivem bylo připravit tři koncerty  různého žánru – populární hudba, lidové písně, duchovní skladby. Večer na téma „populární hudba“ proběhl první aprílový den v prachatickém divadle. Jednalo se o komponovaný pořad, skládající se jak ze zpěvu, instrumentální hudby i mluveného slova - a to vše v češtině i němčině. Hráli, přednášeli a zpívali studenti z SPgŠ a VOŠ v Prachaticích, komorní soubor Geigenmusik Freyung, ženský komorní sbor Maraveja a hostitelský sbor Česká píseň. Koncert měl veliký spád, mluvené slovo střídala jak instrumentální tak zpívaná hudba. Studentky - jednalo se většinou o vítězky literárních soutěží - přednášely jak v češtině, tak v němčině, členové komorního souboru z Freyungu přednášeli v němčině české básníky. Zajímavým bylo instrumentální složení souboru - vedle kytary zazněly zobcové flétny, příčná flétna, ale i harfa.Vedoucí souboru paní Manuela Jüttner se svěřila, že jim nacvičování skladeb pro tento koncert činilo velikou radost. Účast na koncertě nebyla bohužel významná. Naopak velmi potěšující bylo, že mezi diváky bylo mnoho studentů, kteří přišli podpořit své kamarády - a po koncertě přicházeli a přiznali, že nečekali, jak hezké skladby mohou zaznít ve sborovém provedení.
 
Na prachatické náměstí 24.června nás přišli podpořit nejen naši skalní posluchači, ale bylo tam i mnoho mladých lidí. Open air koncert, jehož náplní byly tentokrát lidové písně, předcházel koncertu italské amatérské kapely. Spojení tak odlišných hudebních žánrů bylo novinkou -a podle množství, skladby i spokojenosti posluchačů se tento experiment jistě vydařil.
 Závěrečný koncert projektu byl věnován duchovní hudbě. Tentokrát jsme si vedle komorního souboru Geigenmusik pozvali do nově zrekonstruovaných prostor zámku Kratochvíle kolegy z Písku - smíšený pěvecký sbor Sonitus.16.10.2009 byl dnem, kdy bohužel bylo velmi nepříznivé počasí, náledí, problém na silnicích. Tyto problémy měli také naši němečtí přátelé, kteří se sice vydali včas do Čech, bohužel u hranic museli auta otočit a vrátit se zpět. Naštěstí oba účinkující sbory měly dostatečně rozsáhlý repertoár, takže koncert proběhl i bez účasti komorního souboru.Zazněly skladby českých i světových mistrů, většinou a capella, případně za doprovodu klavíru. Některé skladby přednesly oba pěvecké sbory společně. Krásnými nově rekonstruovanými prostory zámku tak zněly některé skladby v podání až 60 zpěváků.    
Třetí kapitolou jsou zahraniční zájezdy. Zde bohužel zaznamenal sbor značný neúspěch.Abychom šetřili síly a peníze na zájezd do Maďarka, zrušili jsme již domluvený zájezd do Sankt Michael am Lugau v Rakousku na Mezinárodní sborový festival 2009.Zřejmě jsme rakouské hostitele velmi zklamali, protože na náš omluvný dopis vůbec nereagovali. Nerealizoval se ale ani zájezd do Maďarska. Někteří původně přihlášení zájemci o zájezd se rozhodli již objednaného zájezdu nezúčastnit, takže se musel zájezd zrušit.Protože byl zájezd objednán přes cestovní kancelář (nejednalo se o reciproční zájezd, snažili jsme se proto co nejvíce minimalizovat náklady zajišťováním pobytu přes cestovní kancelář, která má s cestami do Maďarska velké zkušenosti a vycházela nám při sestavování programu maximálně vstříc, byly také zajištěny dva koncerty), museli jsme zaplatit storno poplatek, který si účtoval hotel v Budapešti za první noc.
Někteří členové sboru přesto do zahraničí na vícedenní pobyt vyjeli, a to díky píseckému Sonitu. Během čtyřdenního zájezdu  obdivovali krásy slovinské Lublaně a naopak Lublanští, včetně našeho velvyslance pana generála Voznici poslouchali s velkým nadšením naše koncerty.Třídenní zájezd na Znojemsko a do Vídně byl také velmi vydařený. Přátelské přijetí českou menšinou ve Vídni, veselé posezení ve sklípku,kdy samozřejmě nechyběla ani ochutnávka vína, i koncert v malebném kostelíčku v Šumném na Moravě bylo završeno prohlídkou hřebčína v Písku za odborného doprovodu Dr.Sedláčka (člena Sonitu).
            Jako další aktivity jsou nazvány tzv.nahodilé koncerty. Není to přesný název, protože se obvykle jednalo o koncerty, které se již stávají v našich programech pravidelností - ať je to například velikonoční koncert společně s PKF, který je koncipován jako doprovod při mši v kostele sv.Petra a Pavla s hudebním přídavkem , nebo například koncert, pořádaný obcí Kvilda v rámci Kvildského léta. Tradičními se již také začínají stávat společné koncerty se Sonitem jak v Písku, tak u nás. Nahodilým lze nazvat koncert ve Lhenicích, kdy jsme byli požádáni o vystoupení na open air koncertu v rámci Slavnosti plodů.
            Významnou částí každoročních aktivit sboru je již tradičně vánoční koncertování. Tentokrát jsme absolvovali celkem 10 koncertů, kdy většina z nich byla opět podpořena  Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj a městem Prachatice. Bylo to velmi pestré - zpívali jsme jak a capella, tak s orchestrem, resp. se třemi různými orchestry (PKF, smyčcovým orchestrem z Českého Krumlova a orchestrem, který sestavuje a diriguje prof.Šmolík v Plzni), vystupovali jsme sami, společně s  flétnovým souborem Píšťalky, s dalšími sbory....Vánoční atmosféru jsme šířili od malých vísek v našem okrese, přes větší a velká města nejen v Jč kraji až po Prahu a zahraničí.Za méně úspěšný lze označit koncert v Husinci (málo diváků, nevhodný sál) a  méně diváků, ale vlídné přijetí jsme zaznamenali ve Zdíkově. Ostatní koncerty byly báječné ať po umělecké stránce (Český Krumlov), přátelskou atmosférou, způsobenou nejen hostiteli, ale i samotnými diváky (Freyung), nebo úplně novými zážitky (Praha - Staroměstské náměstí).
 
S děním sboru byla veřejnost pravidelně informována jak prostřednictvím tisku a kabelové televize, tak aktuálně na internetových stránkách sboru. Stránky sboru jsou hojně navštěvované, na jejich vzhled je často chvála. Informace jsou stále aktuální, doplněny bohatou fotodokumentací.Slouží nejen veřejnosti, ale i členům sboru, kteří se ze stránek dozví, jestli jsou nějaké změny ve zkouškách, jaký notový materiál si vzít , jaké akce jsou před námi a jaký bude na koncertech program.Prostě je tam mnoho užitečných informací, za což patří všem, kteří se na jejich tvorbě podílejí, veliký dík.
 
Naše vystoupení se setkávala s velkým ohlasem diváků. Naše město jsme reprezentovali na dobré úrovni. Lze říci, že jsme se dostali do povědomí obcí a různých organizátorů kulturních akcí, dostáváme často nabídky na vystoupení.
 
Sbor vede Václav Kraus, který spolu s Františkem Jančíkem skládá pro náš sbor skladby různého druhu, za klavírem sedí Marcela Pehelová.
 
Během roku 2009 jsme uspořádali a účinkovali na následujících akcích:
 
3.1. vánoční koncert Bavorov, kostel – společně s PKF
 
13.3. Písek, koncert společně se Sonitem, kostel sv.Trojice
 
1.4.  divadlo Pt - koncert v rámci projektu Společné toulky 2009 (spoluúčast Maraveja, Geigenmusi Freyung a studenti SPgŠ a VOŠ PT) - téma - popul.hudba (Ježek, spirituály, …)
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“
 
13.4. velikonoční koncert s PKF kostel sv.Petra a Pavla (Gounod – Missa breve, Halleluja – Mesiáš, vybrané části Vivaldi Magnificat, Ave Maria - Busto)
 
7.-10.5.  Sborový festival 2009
účast - Chorgemeinschaft Bad Leonfelden, Kirchenchor Freyung, Riječky Oratorski chor Rijeka,Chorvatsko, Česká píseň Prachatice,Maraveja, Sonitus Písek, sbor Církve bratrské Husinec
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“
 
24.6.  Velké náměstí Prachatice - open air koncert - lidové písně. Koncert v rámci projektu Společné hudební toulky 2009
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“
 
27.6. průvod v rámci Slavností Zlaté stezky
 
28.8. Kvilda,kostel - koncert v rámci Kvildského léta
 
16.10. koncert v rámci projektu Společné hudební toulky 2009 - Kratochvíle
 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“ (společně se Sonitem Písek)
 
22.-25.10. Slovinsko, Lublaň - výpomoc Sonitu
 
7.11. Lhenice, Slavnosti plodů
 
27.-28.11 Vídeň, Znojmo - výpomoc Sonitu
 
6.12.   Zdíkov, kinosál (s Píšťalkami)
 
13.12. Praha, Staroměstské náměstí - adventní zpěvy
 
14.12. Husinec, kulturní sál (s Píšťalkami)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti “
 
17.12. Kamenný Újezd, společně s PKF - Rybova mše
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti “
 
19.12. Český Krumlov, Jízdárna, symfonický orchestr Český Krumlov, sólisté a dirigent p.Zaplatílek, Jč divadlo, Rybova mše
 
20.12. Vlachovo Březí, společně s PKF - Rybova mše
 
21.12. Plzeň, kult.sál Peklo - vánoční koncert s Musica Amica Plzeň
 
22.12.   Prachatice, kostel sv.Petra a Pavla -  Rybova mše společně s PKF
 
27.12.   Freyung , farní kostel - Rybova mše, Vivaldi - Magnificat společně s PKF, sóĺisté z Jč divadla
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti “
 
2.1.2010   Bavorov, kostel - Rybova mše společně s PKF
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti “
 
 
V roce 2010 se zaměříme zejména na nácvik Kantáty, kterou složil Fr.Jančík na počest Jana Nepomuka Neumanna (oslavy  budou v roce 2011, dílo zazní na slavnostním koncertě za doprovodu PKF) a na skladby Zd.Lukáše, kdy uspořádáme sérii koncertů, jejichž hlavní náplní budou právě jeho skladby.Samozřejmě, že budeme pokračovat vánočním koncertováním.Předpokládáme, že budeme dále spolupracovat s píseckým Sonitem, s Pošumavskou komorní filharmonií, ale i s našimi zahraničními přáteli jak z Bavorska, tak z Rakouska. Hlavním motivem našeho hudebního snažení však bude důstojná oslava 25.narozenin sboru.
 
.
 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla schválena na jednání valné hromady dne 7.2.2010
 
 

 


Portrét


Poslední fotografie


Kontakt

Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice

Česká píseň
Česká 679
383 01 Prachatice

tel. 777 235 706

ceskapisen@seznam.cz


Kalendář


Language


Počasí Prachatice a blízké okolí

Počasí Prachatice - Slunečno.cz


Země


Mail list