Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva

činnost sboru Česká píseň Prachatice – rok 2015

roce 2015 završil sbor Česká píseň třicet let své existence. Vedle oslav takto významného výročí jsme se bohužel museli několikrát rozloučit s věrnými členy sboru, kteří nás – někteří nečekaně – navždy opustili. Nejdříve nás opustila Jířa Mottlová – přestože leckdy komplikovaně dojížděla z Bavorova, byla vždy včas na všech akcích sboru, pro sbor by se rozdala. Její zásluhou jsme několik let společně s PKF měli krásné vánoční koncerty v Bavorově, kde byla vždy úžasná přátelská atmosféra. Po Jíře nás postupně opustili 4 muži – nejdříve náhle odešel  Jiří  Hromádka, poté následovali František Vybíral a Míra Pohan (dokonce tak za sebou, že měli pohřeb v jednom dni!) a úplně na konci roku nečekaně zemřel Láďa Bečvář. Budou nám chybět! Snad je jim v tom hudebním nebi dobře.

I v roce 2015 jsme pokračovali v tradičních akcích, kam již můžeme vedle velikonočního koncertu v kostele sv.Petra  a Pavla, listopadového vzpomínkového  večera a vánočních koncertů s Rybovou mší, které pořádáme společně s PKF,  zařadit i říjnový slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatného čsl.státu, na kterém – již také tradičně vystupuje starosta města Prachatic.

 

I tentokrát jsme realizovali několik projektů. Do konce července 2015 probíhal 2 roky trvající mezinárodní  Singing Omni Level Project, poslední tři setkání se konala v italském Arezzu, maďarském Diosd a závěr patřil francouzskému Perpignanu.  Zatímco setkání v Arezzu se za sbor zúčastnili 3 zástupci a v Perpignanu 5 zástupců, do jarního Maďarska se vypravil téměř celý sbor.Týdenní pobyt jsme strávili velmi aktivně, zkombinovali jsme kulturní činnosti s poznávacími a rekreačními spojenými s lázeňskými pobyty. Ubytování v Práter Residence Budapešť bylo velmi pohodlné, během pobytu jsme pilně cvičili v nedaleké hudební škole, koupali se v nádherných světově proslulých termálních lázních, prohlédli jsme si  nejzajímavější místa města ( hradní komplex založený v XIII. století s Královským palácem a Matyášovým chrámem nebo Rybářská bašta s krásným výhledem na Budapešť, budova Parlamentu na břehu Dunaje, Andrássyho třída,  Řetězový most, Markétin ostrov,....). Měli jsme možnost navštívit České centrum včetně prohlídky reprezentativních prostor našeho velvyslanectví – mimochodem, pan Gál, náš průvodce, má příbuzné v Chrobolech. Zpívali jsme studentům bohemistiky budapešťské university ELTE, kam si nás přišel poslechnout český velvyslanec pan  Milan Peprník. Společně jsme se pak sešli v české restauraci Ferdinand, kde jsme v krojích zpívali při příležitosti oslavy 5. roku otevření této restaurace. Od pátka do neděle jsme se zúčastnili workshopu, který vedla sbormistryně maďarského sboru Katalina Szabó. Myslím, že nejen závěrečný koncert v aule New Kindergarten, ale i  samotné zkoušky byly velikým zážitkem. V rámci projektu jsme uskutečnili celkem 58 výjezdů (tzv.mobilit), kdy povinnost k tomu, abychom obdrželi celou dotaci, bylo zrealizovat 24 výjezdů. Koncertu v Prachaticích (červen 2014) se zúčastnil téměř celý sbor. Všechny náklady byly kryty z grantových prostředků. Z projektu zůstaly krásné vzpomínky, někteří jsme uzavřeli osobní přátelství, ale především jsme si ověřili, že jsme schopni nastudovat nelehké skladby v mnoha jazycích, že stale umíme reprezentovat náš sbor i naše město. Ohlasy obyvatel města, které jsme průběžně o projektu informovali ať už prostřednictvím sborových či městských internetových stránek, regionálního tisku, krásnou výstavou ve foyeru divadla I zajímavě natočeným videem, byly velmi pozitivní.

 

Zajímavým projektem, který byl finančně podpořen Jihočeským krajem a Městem Prachatice byl project Zpíváme společně. Společně – to znamená, že s naším sborem vystoupilo  několik zpěváků zdravotně postižených a současně Hanka Rabenhauptová za město Prachatice představila komunitní plan ORP (obce s rošířenou působností).

 

 

Rok 2015 byl ve znamení oslav narozenin. Nejdříve jsme oslavili významné výročí našeho “dvorního” skladatele – pana Františka Jančíka, a to hned dvěma koncerty. Nejdříve jsme vystoupili společně s PKF v kostele sv.Jakuba Staršího v Prachaticích v rámci festival Dnů duchovní hudby. Na repertoáru byly pouze autorské skladby, jako například Kantáta sv.JNN, poéma Jižní Čechy, či Vzpomínka na Prachatice, ale skladby sborové Cantate domino, Alleluja. Narozeninového koncertu v městském divadle se zúčastnila celá řada gratulantů – vždyť František napsal mnoho krásných skladeb nejen pro náš sbor.

 

Třicáté narozeniny sboru jsme oslavili slavnostním koncertem v sále Národního domu. V první části jsme společně se starostou města zavzpomínali na vznik čsl. státu, ve druhé části jsme přivítali naše mile bývalé sbormistry – a protože již někteří bohužel nejsou mezi nami, naše pozvání přijaly jejich manželky, které s nimi i s námi vždy naše akce velmi spoluprožívaly. Bylo moc hezké, jak sbormistři zavzpomínali na společný sborový život, každý si oddirigoval jednu – pro období jeho působení ve sboru – charakteristickou skladbu. Příjemné bylo i společné posezení po koncertu. Součástí koncertu byla výstavka ve foyeru Národního domu, kam jsme s ohledem na velikost výstavní plochy mohli dát pouze střípky z našeho bohatého sborového života.

 

Tentokrát se většiny akcí organizačně chopil Jaroslav Dárek Černý, kterému intenzivně pomáhali další členové sboru. Sbor při zkouškách i při vystoupeních vedli rovním dílem Marcela Pehelová a Václav Kraus. Vedoucí hlasů, stejně tak jako naše kronikářka, fotograf, webmaster, ekonomka s pomocnicí a podle potřeby další členové sboru – ti všichni se tradičně podílejí na perfektní organizaci akcí. 

 

Bohužel sbor má stále jedno velmi slabé místo – klesající počet členů, zejména v mužských hlasech. Sice naše řady spíše sporadicky podporují  “staronoví” zpěváci, ale nábor nových zpěvaček a zpěváků se nedaří. Ale jedna vlaštovka se přecejen objevila – mezi soprány nastoupila mladá a přitom sborově zkušená zpěvačka. Nezbývá než si přát, aby se jí ve sboru líbilo, aby s námi setrvala, a hlavně – aby ji následovali další sboroví nadšenci.

 

Na co se sbor může těšit v roce 2016? Samozřejmě zůstaneme u tradičních akcí, kdy začneme již v březnu společným velikonočním koncertem s PKF.Bohužel pan dirigent nevyslyšel naši prosbu o zpestření tradičního repertoáru o nějakou novou skladbu. Třeba se to podaří při další tradiční akci – vzpomínkovém večeru v aule gymnasia. Jistě budeme pořádat vánoční koncerty ať již sami či společně s PKF. Jsou podány dvě žádosti o grant na Jč kraj – Hudební altány, kde chceme vystoupit na netradičních místech, jako je Štěpánčin park, hospitní altán a Parkán. Bezbariérový přístup přímo vybízí uspořádat koncerty společně s osobami zdravotně postiženými – což mělo mimochodem v roce 2015 mezi posluchači velký úspěch. V rámci druhého projektu se sejdeme na společných vystoupení s mladými muzikanty – zatím je v jednání  koncertování se sbory Lukáše Holce, s pedárnickým sborem, Píšťalkami. Rádi bychom opět pokračovali v přátelských kontaktech s rakouským sborem z Bad Leonfeldenu – připravujeme společné podzimní vystoupení. Jistě nebudeme chybět na podzimních městských slavnostech v Prachaticích, na mezinárodním hudebním festivalu romantizmu ve Vlachově Březí, na  oslavách svátku sv.Anny na Libínském Sedle. Připravujeme koncerty v okolních obcích. K tomu všemu potřebujeme hodně nacvičovat, abychom náš bohatý repertoár ještě rozšířili, což vedle pravidelných zkoušek jistě zvládneme na  tradičním letním víkendovém soustředění.

 

                                    Jana Holá, předsedkyně sboru

 

 

 

 

 

 

 

 

Program České písně 2015

 

8.3. – 15-3.                 SOL project – Diosd, Budapešť

 

6.4.  velikonoční koncert při mši, kostel sv.Petra a Pavla,

                                       společně s PKF

 

6.4.   velikonoční koncert – kostel sv.Anny, Libínské Sedlo

 

30.5.  Husinec, Centrum Mistra Jana Husa –

                          koncertní vystoupení při příležitosti

                          slavnostního otevření centra za účasti vládních

                          představitelů  v čele s premiérem a

                              církevních hodnostářů

 

4.6.  festival Dnů duchovní hudby, kostel sv.Jakuba Staršího

                        Prachatice, společné vystoupení s PKF

                                          na počest pana Jančíka

 

28.8.  soustředění sboru ve sportovním zařízení Prachatice

 

12.9.  Městské podzimní slavnosti, Velké náměstí PT

 

26.9. oslavy 150 let pt-gymnasia – vystoupení na náměstí se

                                  skladbou Gaudeamus

 

7.10.   grant “Zpíváme společně” – ples seniorů,

                             sál Národního domu PT

 

9.10.   gratulační koncert panu Fr.Jančíkovi, divadlo

 

20.10.  grant “Zpíváme společně”, STROOM Dub

 

26.10.   grant “Zpíváme společně” Žernovice, kult.sál

 

28.10.  sál Národního domu PT – slavnostní concert ke

                 Dni vzniku čsl.  státnosti a

                             narozeninový koncert sboru

 

19.11.   aula gymnasia, vzpomínkový večer společně s PKF

 

28.11.  festival hudebního romatizmu, Vlachovo Březí

                         (samostatné vystoupení, společný koncert s

                               ostatními sbory a PKF)

 

29.11.  Lhenice, zpívání u stromu – 1. Adventní neděle

 

6.12. Strunkovice nad Bl., kino, vánoční koncert

                                        společně s dětmi z MŠ

 

9.12. Zdíkov, kulturní sál, vánoční koncert společně

                                          s dětmi z ZUŠ

 

10.12. Lhenice, kulturní sál, grant “Zpíváme společně”

 

15.12. Netolice, kulturní sál, grant “Zpíváme společně”

 

16.12. Kamenný Újezd, kostel Všech svatých, Rybova mše

                                       společně s PKF

 

22.12.  sál Národního domu PT, Rybova mše společně s PKF

 

27.12. Ktiš, kostel sv.Bartoloměje, Rybova mše společně s PKF